FSC CERTIFICERING

Wat is FSC®?

FSC® staat voluit voor de Forest Stewardship Council. FSC® is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen.

Hoe gaat FSC® te werk?

Een FSC® bos bestaat uit 30 tijdvakken. Elk jaar mag er maar in één vak worden gekapt, waardoor het bos zich daarna kan herstellen.

Alle bedrijven die FSC® verkopen dienen in de zogenaamde Chain of Custody te zitten. Dit betekent dat ieder bedrijf in de handelsketen FSC® gecertificeerd dient te zijn.

Kies voor FSC® gecertificeerde producten en zorg voor meer FSC-bossen. Meer FSC-bossen betekent dat de CO²-uitstoot wordt gereduceerd, de illegale houtkap geboycot en dat inheemse volkeren en dieren in hun natuurlijke leefomgeving kunnen blijven wonen.

Wat is voor u het voordeel?

Door het gebruik van FSC® gecertificeerde vloeren weet u zeker dat uw vloer uit duurzaam beheerde bossen komt. Dit is steeds vaker een vereiste bij zowel kleine als grote projecten.

Door deel te nemen aan de Chain of Custody van FSC® en te kiezen voor FSC® gecertificeerde houten vloeren betreedt u een volledig nieuwe markt. Dit biedt een hoop kansen voor u als bedrijf op het gebied van duurzaamheid, marketing en verkoop.

Duurzaamheid: Duurzaam ondernemen is één van de meest essentiële eigenschappen die een bedrijf moet waarborgen hedendaags. Zeker nu ook overheden zich steeds meer mengen in duurzaamheidskwesties is het van belang dat uw bedrijf voldoet aan de meest strikte duurzaamheidseisen.

Marketing: Op het gebied van marketing biedt FSC® een hoop ondersteuning. Dankzij FSC® is het mogelijk om u duurzaam te onderscheiden op een concurrerende markt.

Verkoop: Door FSC® zal u in de toekomst nieuwe markten kunnen bedienen. Een voorbeeld van zo’n nieuwe markt is de groeiende projectenmarkt waarbij FSC® gecertificeerde producten niet meer weg zijn te denken.

Hierbij kan toegevoegd worden dat bij steeds meer projecten FSC® en Cradle to Cradle™ gecertificeerde houten vloeren verplicht zijn. Door te kiezen voor Prestige Wide Plank is het mogelijk om aan alle eisen te voldoen!